ผ้าผีบอก The Fabric (2022)

ผ้าผีบอก The Fabric (2022)

แนวหนัง :

เรื่องย่อ : ผ้าผีบอก The Fabric (2022)

“ผ้าผีบอก The Fabric” เมื่อ 1,000 ปีก่อน ณ เวียงไชยเชษฐ์บุรี เจ้าหลวงรังสิมันต์ จัดแข่งขันทอผ้าขึ้นเพื่อเลือกชายาองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นเจ้านางหลวงคู่บัลลังก์ แต่ในวันที่ต้องถวายผ้า อัญญานางหอมนวล จากนครผางาม ได้ถูกรัดคอตายในระหว่างทอผ้าเจียนเสร็จ ทิ้งแต่รอยไหมไว้ที่คอและไม่สามารถรู้ได้ว่าใครทำ

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ