มนต์รักขุมคำ The Charm of Khumkham (2016)

มนต์รักขุมคำ The Charm of Khumkham (2016)

เรื่องย่อ : มนต์รักขุมคำ The Charm of Khumkham (2016)

ภาพยนตร์ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อ เป็นการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมวิถีชีวิตของชาวอีสาน โดยนักแสดงส่วนใหญ่ คือ ครูและนักเรียน จากโรงเรียนขุมคำ บ้านขุมคำ อ.กุดข้าวปุ้น ส่วนเนื้อหาภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านวิถีชีวิตคนอีสาน โดยใช้สโลแกนว่า หนังเป็นตาฮัก มนต์รักขุมคำ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยฉากต่างๆในภาพยนตร์ จะเป็นฉากของแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอกุดข้าวปุ้น คือ ภูฆ้องคำ 109 เสาเฉลียง ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามสู่สายตานักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชาวอำเภอกุดข้าวปุ้นต่อไปในอนาคต

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ