เดอะสเน็ค The Snake (2022)

เดอะสเน็ค The Snake (2022)

เรื่องย่อ : เดอะสเน็ค The Snake (2022)

สร้างจากเหตุการณ์ตํานานเล่าขานและเป็นความเชื่อส่วนบุคคล สร้างมาเพื่อความ บันเทิงเท่านั้น ภาพยนตร์เรื่อง “ เดอะ สเน็ค” เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการ ทําดีและการทําชั่ว ซึ่งสะท้อนบริบทของการใช้ธรรมะต่อสู้กับอธรรม

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ