A Beautiful Day in the Neighborhood เรื่องเล่าวันฟ้าสวย (2019) ซับไทย

A Beautiful Day in the Neighborhood เรื่องเล่าวันฟ้าสวย (2019) ซับไทย

เรื่องย่อ : A Beautiful Day in the Neighborhood เรื่องเล่าวันฟ้าสวย (2019) ซับไทย

สร้างจากเรื่องจริงของมิตรภาพในชีวิตจริงระหว่าง Fred Rogers และ Lloyd Vogel นักข่าวอ

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ