Air Marshal แอร์ มาร์แชล หน่วยสกัดจารชนเหนือเมฆ (2003)

Air Marshal แอร์ มาร์แชล หน่วยสกัดจารชนเหนือเมฆ (2003)

เรื่องย่อ : Air Marshal แอร์ มาร์แชล หน่วยสกัดจารชนเหนือเมฆ (2003)

เมื่อผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินชายคนหนึ่งต้องหาหนทางที่จะช่วยลูกเรือทุกคนให้รอด

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ