Albatross อัลบาทรอส (2011)

Albatross อัลบาทรอส (2011)

ประเภทหนัง :

เรื่องย่อ : Albatross อัลบาทรอส (2011)

เบ ธ วัยรุ่นที่เป็นหนอนหนังสือมาตีเอมิเลียนักเขียนนวนิยายผู้มุ่งมั่นซึ่งเพิ่งมาถึงในเมือง เอมิเลียเริ่มมีความสัมพันธ์กับพ่อของเบ ธ ซึ่งขู่ว่าจะมีผลกระทบร้ายแรง

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ