American Soldiers ยุทธภูมิฝ่านรกสงครามอิรัก (2005)

American Soldiers ยุทธภูมิฝ่านรกสงครามอิรัก (2005)

เรื่องย่อ : American Soldiers ยุทธภูมิฝ่านรกสงครามอิรัก (2005)

อิรัก, 2004: ในระหว่างการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันหน่วยลาดตระเวนของสหรัฐถูกซุ่มโจมตีและทหารหนุ่มถูกบังคับให้นำการฝึกอบรมและทักษะของพวกเขาไปสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ศัตรูผู้มุ่งมั่นที่มีความรู้ในระดับท้องถิ่นผู้ก่อความไม่สงบของ Fedayeen ได้ชักนำพวกเขาไปสู่การต่อสู้ในระยะประชิด

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ