เรื่องย่อ : Archenemy (2020)

Max Fist อ้างว่าเป็นวีรบุรุษจากมิติอื่นที่ล่วงลับผ่านกาลเวลาและห้วงอวกาศมายังโลก ที่ซึ่งเขาไม่มีพลัง ไม่มีใครเชื่อเรื่องของเขายกเว้นเด็กวัยรุ่นชื่อแฮมสเตอร์

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ