Ares อาเรส นักสู้ปฎิวัติยานรก (2016)

Ares อาเรส นักสู้ปฎิวัติยานรก (2016)

เรื่องย่อ : Ares อาเรส นักสู้ปฎิวัติยานรก (2016)

ในอนาคตอันใกล้ระเบียบโลกได้เปลี่ยนแปลงไป ด้วยประชากรว่างงาน 15 ล้านคนปัจจุบันฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศที่ยากจน ผู้คนต่างพากันมั่วสุมกันระหว่างการประท้วงและการลาออกและหาทางออกในรูปแบบของการออกอากาศทางโทรทัศน์ที่มีการต่อสู้ที่โหดร้ายเป็นพิเศษซึ่งผู้เล่นได้รับยาที่ถูกกฎหมายและไร้ยางอาย

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ