Automata ล่าจักรกล ยึดอนาคต (2014)

Automata ล่าจักรกล ยึดอนาคต (2014)

เรื่องย่อ : Automata ล่าจักรกล ยึดอนาคต (2014)

เผ่าพันธุ์มนุษย์ใกล้จะถึงจุดจบ การแข่งขันหุ่นยนต์อยู่ที่จุดเริ่มต้น

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ