Bartkowiak บาร์ตโคเวียก: แค้นนักสู้ (2021)

Bartkowiak บาร์ตโคเวียก: แค้นนักสู้ (2021)

เรื่องย่อ : Bartkowiak บาร์ตโคเวียก: แค้นนักสู้ (2021)

นักชกชื่อฉาวต้องมารับช่วงต่อกิจการไนท์คลับของครอบครัวแทนพี่ชายที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ก่อนจะได้ล่วงรู้ว่าการตายของพี่ชายอาจไม่ใช่เหตุสุดวิสัย

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ