Blue, Painful and Brittle (Blue, Painful, Fragile) สองเรา เจ็บปวด เปราะบาง (2020) ซับไทย

Blue, Painful and Brittle (Blue, Painful, Fragile) สองเรา เจ็บปวด เปราะบาง (2020) ซับไทย

แนวหนัง :

เรื่องย่อ : Blue, Painful and Brittle (Blue, Painful, Fragile) สองเรา เจ็บปวด เปราะบาง (2020) ซับไทย

คาเอเดะกับฮิซาโนะตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก เมื่อฮิซาโนะหายไป คาเอเดะจึงทุ่มสุดตัวเพื่อสานต่ออุดมการณ์ดั้งเดิมของชมรมที่เคยวาดฝันกันไว้

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ