Buddy Games (2019) ซับไทย

Buddy Games (2019) ซับไทย

เรื่องย่อ : Buddy Games (2019) ซับไทย

กลุ่มเพื่อนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเล่นเกม The Buddy ซึ่งเป็นการท้าทายทางร่างกายและจิตใจที่ไร้สาระ ในกระบวนการนี้พวกเขาจะรักษาบาดแผลเก่า ๆ ความผิดพลาดในอดีตและค้นหาความหมายที่แท้จริงของมิตรภาพ … หรือพยายามตาย

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ