Candyman 3: Day of the Dead แคนดี้แมน: วันสับ ดับวิญญาณ ภาค 3 (1999)

Candyman 3: Day of the Dead แคนดี้แมน: วันสับ ดับวิญญาณ ภาค 3 (1999)

เรื่องย่อ : Candyman 3: Day of the Dead แคนดี้แมน: วันสับ ดับวิญญาณ ภาค 3 (1999)

Candyman กลับมาแล้วพยายามโน้มน้าวให้ลูกหลานของเขาศิลปินเข้าร่วมกับเขา

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ