Cartoon Network: Steven Universe: The Movie การ์ตูนเน็ตเวิร์ค สตีเวนจักรวาลภาพยนตร์ (2019)

Cartoon Network: Steven Universe: The Movie การ์ตูนเน็ตเวิร์ค สตีเวนจักรวาลภาพยนตร์ (2019)

เรื่องย่อ : Cartoon Network: Steven Universe: The Movie การ์ตูนเน็ตเวิร์ค สตีเวนจักรวาลภาพยนตร์ (2019)

เป็นเรื่องของ การ์เน็ต อเมทิสต์ และเพิร์ล พวกเขาเรียกตัวเองว่าคริสตัลเจ็มส์ เป็นอัญมณีที่มาจากอวกาศ และตั้งถิ่นฐานบนโลกมนุษย์ เลือกรูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์ ทำหน้าที่ปกป้องโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆจากสัตว์ประหลาด จนวันหนึ่งพวกเขาได้สมาชิกใหม่ สตีเว่น ยูนิเวิร์ส เป็นครึ่งเจ็ม ครึ่งมนุษย์ เหล่าคริสตัลเจ็มส์จึงต้องทำหน้าที่ปกป้องโลก และในขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องสตีเว่นที่กำลังเรียนรู้การใช้พลังของเขาเช่นกัน

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ