City of Ember กู้วิกฤติมหานครใต้พิภพ (2008)

City of Ember กู้วิกฤติมหานครใต้พิภพ (2008)

เรื่องย่อ : City of Ember กู้วิกฤติมหานครใต้พิภพ (2008)

เมื่อมนุษย์ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งตัดสินใจที่จะสร้างและเติมเมืองใต้ดินให้ลึกลงไป เมืองเอ็มเบอร์จะมีอายุการใช้งานสองร้อยปีหลังจากนั้นชาวเมืองจะต้องเรียกคืนจากกล่องคำสั่งที่แข็งแรงเพื่อกลับสู่พื้นผิว เมื่อเวลาผ่านไปข้อความจะหายไปและชีวิตใน Ember จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว แหล่งจ่ายไฟของพวกเขาล้มเหลวและอาหารกำลังถูกปันส่วน มันเหลือไว้สำหรับวัยรุ่นสองคนที่จะค้นพบความลับของ Ember และนำทางออก

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ