Code Name Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน (2012)

Code Name Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน (2012)

เรื่องย่อ : Code Name Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน (2012)

สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ตะลึงคนทั่วโลก ของกลุ่มนาวีซีลที่ได้รับภารกิจสำคัญหลังจากรู้ที่กบดานของเป้าหมายที่พวกเขาต้องเก็บ…โอซามา บิน ลาเด็น!

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ