Day of the Mummy ศิลาอาถรรพ์มัมมี่สยอง (2014)

Day of the Mummy ศิลาอาถรรพ์มัมมี่สยอง (2014)

เรื่องย่อ : Day of the Mummy ศิลาอาถรรพ์มัมมี่สยอง (2014)

จ็ค เวลส์ นักโบราณคดีร่วมกลุ่มเดินทางออกค้นหาเพชรล้ำค่าชื่อศิลาโคดิกซ์ พวกเขาต้องเดินทางไปยังสุสานกษัตริย์ต้องสาปเนเฟรูที่เพิ่งถูกค้นพบในอียิปต์ แต่ที่นั่นไม่ได้มีเพียงอัญมณีล้ำค่าเท่านั้นที่รอคอย พวกเขาอยู่แต่ยังมีคำสาปสุดสยองรอคอยพวกเขาอยู่ด้วย!!!

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ