Default (2018)

Default (2018)

แนวหนัง :

เรื่องย่อ : Default (2018)

เรื่องราวเบื้องหลังของการเจรจา IMF ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินในปี 1997 ผ่านเรื่องราวสามเรื่องคู่ขนานกัน

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ