Defending Your Life ความรักตกสวรรค์ (1991) บรรยายไทย

Defending Your Life ความรักตกสวรรค์ (1991) บรรยายไทย

แนวหนัง :

เรื่องย่อ : Defending Your Life ความรักตกสวรรค์ (1991) บรรยายไทย

Defending your life หนังเรื่องนี้แปลงยมบาลเป็นห้องพิจารณา ว่าเราจะไปต่อหรือกลับไปเกิดใหม่ เพื่อก้าวผ่านความกลัวในการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ และหลักฐานในการพิจารณาคดีคือสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิต หนังทำให้เห็นชีวิตหลังความตายอย่างเป็นรูปธรรม และยืนยันเรื่องทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ได้เป็นอย่างดี

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ