Devil’s Playground ฝูงห่าไวรัสสยองกินเมือง (2010)

Devil’s Playground ฝูงห่าไวรัสสยองกินเมือง (2010)

โลกที่ทุกอย่างพังทลายมนุษย์แทบจะหายสิ้น เมืองทั้งเมืองที่เต็มไปด้วยผีดิบกระหายเลือดและหิวโหย ปราศจากสิ้นซึ่งเงาของผู้คน “โคล”(เครก แฟร์บาส)คือหนึ่งบุคคลที่ถูกจ้างมาเพื่อภารกิจนี้ เขาไม่ใช่ผู้กล้าที่ต้องการจะต่อกรกับซอมบี้ แต่เขาเป็นคนๆเดียวที่มีภูมิต้านทานเชื้อไวรัสที่กำลังเปลี่ยนคนทั้งโลกกลาย เป็นซอมบี้ นี่เป็นเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ วิธีสุดท้ายคืออะไร โคลคือกุญแจที่ไขคำตอบนั้น หรือโลกจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นดาว

เรื่องย่อ : Devil’s Playground ฝูงห่าไวรัสสยองกินเมือง (2010)

โลกที่ทุกอย่างพังทลายมนุษย์แทบจะหายสิ้น เมืองทั้งเมืองที่เต็มไปด้วยผีดิบกระหายเลือดและหิวโหย ปราศจากสิ้นซึ่งเงาของผู้คน “โคล”(เครก แฟร์บาส)คือหนึ่งบุคคลที่ถูกจ้างมาเพื่อภารกิจนี้ เขาไม่ใช่ผู้กล้าที่ต้องการจะต่อกรกับซอมบี้ แต่เขาเป็นคนๆเดียวที่มีภูมิต้านทานเชื้อไวรัสที่กำลังเปลี่ยนคนทั้งโลกกลาย เป็นซอมบี้ นี่เป็นเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ วิธีสุดท้ายคืออะไร โคลคือกุญแจที่ไขคำตอบนั้น หรือโลกจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นดาว

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ