Echo in the Canyon เสียงสะท้อนในหุบเขา (2018)

Echo in the Canyon เสียงสะท้อนในหุบเขา (2018)

เรื่องย่อ : Echo in the Canyon เสียงสะท้อนในหุบเขา (2018)

ภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องราวทางดนตรีของลอเรลแคนยอนในปี 1960 และมีอิทธิพลต่อความบันเทิงของศิลปินร่วมสมัยของแอลเอที่มีการบรรเลงเพลงของกลุ่มดนตรีที่มีชื่อเสียงเช่น The Byrds, The Beach Boys, Buffalo Springfield, The Mamas และ Papas

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ