Executive Decision ยุทธการดับฟ้า (1996)

Executive Decision ยุทธการดับฟ้า (1996)

เรื่องย่อ : Executive Decision ยุทธการดับฟ้า (1996)

เมื่อผู้ก่อการร้ายยึดการควบคุมของสายการบินนักวิเคราะห์ข่าวกรองมาพร้อมกับหน่วยคอมมานโดสำหรับปฏิบัติการกลางเวหา

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ