Final Shot นัดสุดท้าย (2018)

Final Shot นัดสุดท้าย (2018)

แนวหนัง :

เรื่องย่อ : Final Shot นัดสุดท้าย (2018)

(Silencer) ทหารผ่านศึกที่มีชื่อเสียงที่มีศักดิ์ศรีต้องปลุกทักษะที่เป็นอันตรายถึงตายและติดตามนายจ้างเก่าของเขาเมื่อเขาล้มเหลวในการโจมตีครั้งสุดท้าย

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ