Fortress: Sniper’s Eye ชำระแค้นป้อมนรก: ปฏิบัติการซุ่มโจมตี (2022)

Fortress: Sniper’s Eye ชำระแค้นป้อมนรก: ปฏิบัติการซุ่มโจมตี (2022)

แนวหนัง :

เรื่องย่อ : Fortress: Sniper’s Eye ชำระแค้นป้อมนรก: ปฏิบัติการซุ่มโจมตี (2022)

“Fortress: Sniper’s Eye ชำระแค้นป้อมนรก: ปฏิบัติการซุ่มโจมตี” ผ่านมาหลายอาทิตย์หลังจากการจู่โจมสุดอันตรายที่ “เดอะฟอร์เทรส” การจู่โจมครั้งใหม่ก็เกิดขึ้นอีก อดีตเจ้าหน้าที่ซีไอเอ โรเบิร์ต ไมเคิลส์ ต้องเผชิญหน้ากับคนที่เขาไม่คิดว่าจะได้พบกันอีกครั้ง

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ