Game Day เกมส์เดย์ (2017)

Game Day เกมส์เดย์ (2017)

แนวหนัง :

เรื่องย่อ : Game Day เกมส์เดย์ (2017)

วัยรุ่นที่มีความรู้เรื่องบาสเกตบอลตกลงอย่างไม่เต็มใจที่จะฝึกสอนเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม แต่มีผู้เห็นแก่ตัวซึ่งสูญเสียทุกอย่างเมื่อการเริ่มต้นของเธอไปถึงจุดจบและชีวิตส่วนตัวถูกทิ้งให้อยู่ในซากปรักหักพัง การค้นพบว่าความสำเร็จในงานใหม่ของเธอขึ้นอยู่กับการเป็นผู้เล่นในสำนักงานและใน บริษัท จนถึงปัจจุบันทีมบาสเก็ตบอลชายทั้งหมดเธอขอความช่วยเหลือจากความพยายามอย่างหมดหวังที่จะช่วยงานของเธอและประสบการณ์ในอนาคตของเธอ ในที่สุดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองชีวิตของพวกเขาตลอดไป

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ