Genesis: The Fall Of Eden การล่มสลายของเอเดน (2018)

Genesis: The Fall Of Eden การล่มสลายของเอเดน (2018)

แนวหนัง :

เรื่องย่อ : Genesis: The Fall Of Eden การล่มสลายของเอเดน (2018)

ในสังคมหลังความตายการใช้ชีวิตใต้ดินเพื่อป้องกันมลภาวะความกังวลหลักคือการได้รับอาหารเพียงพอและค้นหาผู้รอดชีวิตคนอื่น ๆ หุ่นยนต์ทนต่อมลภาวะพร้อม A.I ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยให้ได้รับสิ่งนี้

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ