Godzilla: King of the Monsters ก็อดซิลล่า 2: ราชันแห่งมอนสเตอร์ (2019)

Godzilla: King of the Monsters ก็อดซิลล่า 2: ราชันแห่งมอนสเตอร์ (2019)

เรื่องย่อ : Godzilla: King of the Monsters ก็อดซิลล่า 2: ราชันแห่งมอนสเตอร์ (2019)

เรื่องราวใหม่ตามความพยายามอย่างกล้าหาญของ Monarch เอเจนซี่ทางด้านการเข้ารหัสในขณะที่สมาชิกเผชิญหน้ากับแบตเตอรี่ของสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ของพระเจ้ารวมถึง Godzilla อันยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งปะทะกับ Mothra, Rodan และซวยสุดท้ายของเขาทั้งสามหัว King Ghidorah เมื่อ superspecies โบราณเหล่านี้คิดว่าเป็นเพียงตำนานเพิ่มขึ้นอีกครั้งพวกเขาทุกคนแย่งอำนาจสูงสุดปล่อยให้การดำรงอยู่ของมนุษยชาติอยู่ในความสมดุล

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ