Grave Encounters1 คน ล่า ผี ภาค1 (2011)

Grave Encounters1 คน ล่า ผี ภาค1 (2011)

เรื่องย่อ : Grave Encounters1 คน ล่า ผี ภาค1 (2011)

สำหรับการแสดงเรียลลิตี้โชว์การล่าผีทีมงานสร้างขังตัวเองในโรงพยาบาลโรคจิตที่ถูกทิ้งร้างตามหลอกหลอน – และมันอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงเกินไป

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ