Harriet the Spy แฮร์เรียต สปายน้อย (1996)

Harriet the Spy แฮร์เรียต สปายน้อย (1996)

เรื่องย่อ : Harriet the Spy แฮร์เรียต สปายน้อย (1996)

แฮร์เรียตตัวน้อยอยากเป็นสายลับ แต่เมื่อเพื่อน ๆ พบสมุดลับของเธอเข้า เรื่องราวจึงพลิกผันไปและภารกิจใหม่ของเธอคือการทำให้เพื่อน ๆ กลับมา

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ