How I Fell in Love with a Gangster วิถีรักมาเฟีย (2022) NETFLIX บรรยายไทย

How I Fell in Love with a Gangster วิถีรักมาเฟีย (2022) NETFLIX บรรยายไทย

เรื่องย่อ : How I Fell in Love with a Gangster วิถีรักมาเฟีย (2022) NETFLIX บรรยายไทย

“How I Fell in Love with a Gangster วิถีรักมาเฟีย” ในผลงานสร้างจากเรื่องจริง หญิงสาวลึกลับคนหนึ่งเล่าย้อนถึงชีวิตอันรุ่งโรจน์และจุดตกต่ำของนิโคเด็ม “นิโคช” สกอตาค์ชัค หนึ่งในมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์โปแลนด์

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ