It อิท โผล่จากนรก (2017)

It อิท โผล่จากนรก (2017)

เรื่องย่อ : It อิท โผล่จากนรก (2017)

ในเมืองเดอร์รี่เด็กท้องถิ่นหายตัวไปทีละคน ในสถานที่ที่เรียกว่า ‘The Barrens’ กลุ่มเด็กเจ็ดคนรวมกันโดยการเผชิญหน้าที่น่ากลัวและแปลกประหลาดกับตัวตลกที่ชั่วร้ายและความมุ่งมั่นที่จะฆ่ามัน

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ