Justice League Dark: Apokolips War จัสติซ ลีก สงครามมนต์เวท (2020)

Justice League Dark: Apokolips War จัสติซ ลีก สงครามมนต์เวท (2020)

เรื่องย่อ : Justice League Dark: Apokolips War จัสติซ ลีก สงครามมนต์เวท (2020)

เมื่อโลกกำลังตกเป็นเป้า เหล่าฮีโร่แห่งจัสติซลีกจึงต้องชิงจู่โจมไปยังถิ่นฐานของผู้รุกราน และภัยคุกคามนาม ดาร์คไซด์

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ