King of Prism: Pride the Hero (2017)

King of Prism: Pride the Hero (2017)

ประเภทหนัง :

เรื่องย่อ : King of Prism: Pride the Hero (2017)

ไม้ผลัดได้ถูกส่งผ่านจากนักแสดงรุ่นพี่ไปยังนักแสดงรุ่นน้องของพวกเขา ซึ่งพวกเขาต้องตั้งคำถามอีกครั้งในสายสัมพันธ์ของพวกเขาต่อเพื่อนของพวกเขา สุดท้ายแล้วผ้าม่านอันสับสนวุ่นวายได้ถูกยกขึ้นภายในการแข่งขัน Prism King Cup ที่ไม่เคยมีใครได้เห็นการตอบรับอันไร้ชีวิตของ Prism Jump เช่นนี้มาก่อน แล้วใครในโลกที่สามารถเจิดจรัสเหนือกว่าทุกคนเพื่อได้เป็นเจ้าของมงกุฏ King of Prism? เหตุการณ์ที่กำลังมานี้จะถูกเขียนลงประวัตดิศาสตร์หน้าใหม่

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ