Leizhenzi: The Origin of the Gods เหลยเจิ้นจื่อ วีรบุรุษเทพสายฟ้า (2021) ซับไทย

Leizhenzi: The Origin of the Gods เหลยเจิ้นจื่อ วีรบุรุษเทพสายฟ้า (2021) ซับไทย

เรื่องย่อ : Leizhenzi: The Origin of the Gods เหลยเจิ้นจื่อ วีรบุรุษเทพสายฟ้า (2021) ซับไทย

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากนวนิยายเรื่อง“ Investiture of the Gods” ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของ Yuanshi Tianzun หนึ่งในเทพสูงสุดของลัทธิเต๋าผู้สร้างการผนึกพระเจ้า ด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณของสวรรค์และโลก

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ