Little Women สี่ดรุณี (2019)

Little Women สี่ดรุณี (2019)

เรื่องย่อ : Little Women สี่ดรุณี (2019)

Jo March สะท้อนกลับไปมาเกี่ยวกับชีวิตของเธอเล่าเรื่องอันเป็นที่รักของพี่น้องสตรีมีนาคม – หญิงสาวสี่คนแต่ละคนมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของเธอ

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ