Lone Wolf and Cub Baby Cart at the River Styx ซามูไรพ่อลูกอ่อน 2 (1972)

Lone Wolf and Cub Baby Cart at the River Styx ซามูไรพ่อลูกอ่อน 2 (1972)

เรื่องย่อ : Lone Wolf and Cub Baby Cart at the River Styx ซามูไรพ่อลูกอ่อน 2 (1972)

แก๊งยากิวได้สังหารภรรยาของโอกามิ อิตโต และทำลายชื่อเสียงยศฐาบรรดาศักดิ์ในตำแหน่งองครักษ์ของท่านโชกุน ในยามนี้โอกามิและลูกน้อย โคโกโร่ ได้ออกเดินทางรอนแรมไปทั่วในฐานะนักฆ่ารับจ้าง เพื่อรอวันที่จะได้แก้แค้นพวกยากิว

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ