Lone Wolf and Cub : Baby Cart to Hades ซามูไรพ่อลูกอ่อน 3 (1972)

Lone Wolf and Cub : Baby Cart to Hades ซามูไรพ่อลูกอ่อน 3 (1972)

เรื่องย่อ : Lone Wolf and Cub : Baby Cart to Hades ซามูไรพ่อลูกอ่อน 3 (1972)

การเดินทางของซามูไรพ่อลูกอ่อนได้มาถึง ณ ดินแดนนรก พ่อซามูไรได้ช่วยชีวิตหญิงสาวคนหนึ่งที่ฆ่าชายโฉดเพื่อป้องกันตัว เขาไม่เพียงต้องปกป้องเธอ แต่ยังต้องรักษาชีวิตของเขาและลูกน้อยด้วย

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ