Look Both Ways สองทาง (2022) NETFLIX

Look Both Ways สองทาง (2022) NETFLIX

แนวหนัง :

เรื่องย่อ : Look Both Ways สองทาง (2022) NETFLIX

นาตาลีต้องตรวจครรภ์ในคืนฉลองเรียนจบ ผลลัพธ์ที่ต่างกันทำให้ชีวิตเธอแตกเป็นสองมิติ เผยให้เห็นเส้นทางชีวิตและความรักในโลกคู่ขนาน

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ