Lupin the 3rd Castle of Cagliostro ปราสาทสมบัติคากริออสโทร (1979)

Lupin the 3rd Castle of Cagliostro ปราสาทสมบัติคากริออสโทร (1979)

เรื่องย่อ : Lupin the 3rd Castle of Cagliostro ปราสาทสมบัติคากริออสโทร (1979)

(Rupan sansei Kariosutoro no shiro) ลูแปงพร้อมกับคู่หูคู่ใจนามว่าจิเก็น และนักรบซามูไรโกเอม่อนออกเดินทางไปยังปราสาทของเคานต์แห่งคาลยีออสโตรเพื่อกวาดล้างขบวนการชั่วร้ายที่ลักลอบผลิตธนบัตรปลอม

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ