Lupin The Third ลูแปง ยอดโจรกรรมอัจฉริยะ (2014)

Lupin The Third ลูแปง ยอดโจรกรรมอัจฉริยะ (2014)

เรื่องย่อ : Lupin The Third ลูแปง ยอดโจรกรรมอัจฉริยะ (2014)

หลานชายของนักขโมยในตำนานรวมตัวกันเป็นกลุ่มโจรเพื่อขโมยสร้อยคอคลีโอพัตแรนจากทั้งสองฝ่าย – พันธมิตรที่หันมาแข่งขันและผู้ประกอบการใต้ดิน

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ