Made in China เมด อิน ไชน่า (2019) ซับไทย

Made in China เมด อิน ไชน่า (2019) ซับไทย

เรื่องย่อ : Made in China เมด อิน ไชน่า (2019) ซับไทย

เรื่องราวของนักธุรกิจ Gujarati ที่ล้มเหลวที่กระโดดเข้าสู่โลกที่ไม่รู้จักของจีนเพื่อรับแนวคิดธุรกิจครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของเขา

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ