Minuscule 1 : Valley of the Lost Ants หุบเขาจิ๋วของเจ้ามด ภาค1 (2013)

Minuscule 1 : Valley of the Lost Ants หุบเขาจิ๋วของเจ้ามด ภาค1 (2013)

เรื่องย่อ : Minuscule 1 : Valley of the Lost Ants หุบเขาจิ๋วของเจ้ามด ภาค1 (2013)

เรื่องราวบนผืนเสื่อใต้ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ในป่าอันเงียบสงบ หลังจากหนุ่มนอนพักผ่อน จู่ๆ สาวเจ้าเริ่มเจ็บท้องคลอดเต็มที ทั้งสองจึงรีบขึ้นรถจากไป ทิ้งสัมภาระปิกนิกเอาไว้บางส่วน และหนึ่งในนั้น…ก้อนน้ำตาลทรายบรรจุเต็มกล่องเหล็กลายหมากรุกขาว-แดง และนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ