เรื่องย่อ : Monster List: The Su Jiuer Story (2020) ซับไทย

ซูจิ่วเอ๋อร์หนึ่งในราชาสัตว์ประหลาดสิบอันดับแรกของ“ รายชื่อสัตว์ประหลาด” ปรารถนาที่จะพาคนรักของเขาออกไปจากข้อพิพาทระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์กับเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดและค้นหาสวรรค์ไปตลอดชีวิต แต่ Feng Xi แบกรับภารกิจในการปกป้องคนทั่วไปและทุกชีวิตก็ตายเพราะการปกป้องคนทั่วไป ภายใต้การเสียสละของคนรักต่อหน้าเธอครั้งแล้วครั้งเล่า Su Jiu’er จะเลือกอะไรในชีวิตนี้?

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ