เรื่องย่อ : Mosley (2019)

สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ “thoriphants” ที่ต่อต้านชีวิตของพวกมันและเริ่มต้นการเดินทางที่ทรยศเพื่อค้นหาเมืองแห่ง Uprights

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ