Mosquito ยุงมรณะ (1994)

Mosquito ยุงมรณะ (1994)

เรื่องย่อ : Mosquito ยุงมรณะ (1994)

การสังหารหมู่ที่มีความรุนแรงที่เกิดจากยุงขนาดมนุษย์ทำให้กองกำลังผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวรวมตัวกันเพื่อต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในขณะที่ยุงยังคงโจมตีต่อไป

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ