Mr. & Mrs. Smith มิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธ นายและนางคู่พิฆาต (2005)

Mr. & Mrs. Smith มิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธ นายและนางคู่พิฆาต (2005)

เรื่องย่อ : Mr. & Mrs. Smith มิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธ นายและนางคู่พิฆาต (2005)

จอห์นและเจนสมิ ธ เป็นคู่แต่งงานปกติใช้ชีวิตตามปกติในย่านชานเมืองธรรมดาทำงานตามปกติ … ถ้าคุณสามารถแอบลอบปลงพระชนม์ “ปกติ” ได้ แต่ทั้งเจนและจอห์นไม่ได้รู้เรื่องความลับของคู่สมรสจนกว่าพวกเขาจะประหลาดใจที่พบกันเป็นเป้าหมาย! แต่ในการแสวงหาเพื่อฆ่ากันพวกเขาเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับกันและกันมากกว่าที่พวกเขาเคยทำในห้าปี (หรือหก) ของการแต่งงาน

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ