My Hero Academia: Heroes Rising วีรบุรุษกู้โลก (2019)

My Hero Academia: Heroes Rising วีรบุรุษกู้โลก (2019)

เรื่องย่อ : My Hero Academia: Heroes Rising วีรบุรุษกู้โลก (2019)

กลุ่มฮีโร่นักเรียน UAE ห้อง A ชั้นปีที่ 1 กับภารกิจพิเศษจากโรงเรียน เพื่อทำการปกป้องและรักษาความสงบของผู้คนในทางเกาะตอนใต้ของประเทศ แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อมีเหล่าวายร้าย ผู้มีพลังพิเศษ หมายปองสิ่งสำคัญที่อยู่บนเกาะแห่งนี้

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ