Path to War เส้นทางสู่สงคราม (2002) ซับไทย

Path to War เส้นทางสู่สงคราม (2002) ซับไทย

เรื่องย่อ : Path to War เส้นทางสู่สงคราม (2002) ซับไทย

ประธานาธิบดี Johnson และทีมนโยบายต่างประเทศของเขาต่อสู้กับการตัดสินใจยุติสงครามเวียดนาม

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ