Pleasantville เมืองรีโมทคนทะลุมิติมหัศจรรย์ (1998)

Pleasantville เมืองรีโมทคนทะลุมิติมหัศจรรย์ (1998)

เรื่องย่อ : Pleasantville เมืองรีโมทคนทะลุมิติมหัศจรรย์ (1998)

เก่าพี่น้องวัยรุ่นสองคนในปี 1990 พบว่าตัวเองอยู่ในละครซิทคอมในปี 1950 ซึ่งอิทธิพลของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนโลกที่พึงพอใจอย่างสุดซึ้ง

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ